Impresszum

 

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete 1987. november 20-án alakult, akkor még a MEDOSZ Szövetség teljes jogú tagszakszervezeteként. Az akkor kialakult önállóságunk miatt kereshettünk olyan szakszervezeteket, amelyek érdekeltségi köre hasonló volt.

E munka eredményeként alakult meg 1989. szeptember 20-án az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, amelynek alapító tagja lett az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete.

 

Az 1991. februári ÉSZT „Szakaszervezeti Hírekben írtuk a következőt:

„Mi a józan mértékletességet, a tevékenységünk töretlen ívét tartjuk a legfontosabbnak, már csak azért is, mert olyan réteg érdekérvényesítését vállaltuk magunkra, akiknek a napi kiegyensúlyozott megélhetésükön túl, alapvetően hosszú távú érdekei a meghatározóak. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseli az agrárágazatban dolgozó kutatókat is, ezért talán nem sántít az a hasonlat, hogy tagságunk a „diófa ültetők” táborába tartozik, akik nem a konjunkturális hatásokat kell, hogy figyeljék, hanem a rendszerbe foglalt, megalapozott koncepciókat támogatják.

 

Természetesen az élet a napi döntések sorozatából áll és helyzetünkből adódóan ebben is részt kell vennünk, de a munka során mindig arra törekszünk, hogy olyan döntéseket támogassanak, amelyek bármennyire „taktikaiaknak számíthatnak”, és nem mondjanak ellent a hosszú távú érdekeknek, azokhoz lehetőleg harmonikusan igazodjanak. Meggyőződésünk miatt a sűrű és nagy ívű kitérők, az úgynevezett varga-betűk, nem vezetnek sehová, csak elterelik a fő kérdésekről a figyelmet és még az a veszély is fennáll, hogy végül eltévedünk.”

 

Magunk részéről kezdetektől arra törekedtünk, hogy egységbe forrasszuk – fenntartótól függetlenül – az agrároktatás és kutatás teljes vertikumát. Ez nem volt konfliktustól mentes, mert igen sok szervezeti és fenntartói változás volt területeinken, amely a mai napig is tart.

 

Meggyőződésünk – ebben láthatóan növekedik a szövetségeseink száma -, mégis arra kell törekedni, hogy a „szakma” jobban összefogjon, mert a mai kihívások jelentősek, de a jövőben a szellemi háttér hiánya miatt – mivel ezt ma egyre kevésbé támogatják – nehezen lesznek kezelhetőek.

 

Arra törekszünk, hogy a mindenkori kihívásoknak meg tudjuk felelni, ezért négy tagozatot működtetünk:

- Felsőoktatási Tagozat,

- Középfokú Oktatási Tagozat,

- Kutatási Tagozat,

- (Középfokú) Vezetői Tagozat.

 

A tagozatok – egymásra figyelve – önállóan működnek. Ez érthető, mert a szabályozás nem arról szól, hogy mindenkor figyelemmel lenne a környezetére, miközben mi arra törekedünk, hogy a természetes szövetségesek ismerjék egymás törekvéseit, egymásrautaltságukat, a kontinuitás elkerülhetetlenségét.

Folyamatosan várjuk véleményeiket, javaslataikat, kérdéseiket.

 

Az AOKDSZ tagok az ÉSZT szolgáltatásait is igénybe vehetik.

 

Résztulajdonú üdülőket Bükkszéken egész évben üzemeltetjük.

 

Együttműködési megállapodásunk van:

- az VM Képzési és Szaktanácsadási Intézettel,

- a Magyar Tangazdaságok és Tanüzemek Szövetségével,

- a MAE Oktatási és Közművelődési Szakosztályával,

- a Magyar Agrártudományi Egyesülettel.

 

Tagjai vagyunk:

- a Magyar Tudományos Akadémia Érdekegyeztető Tanácsának,

- a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanácsnak,

- a FŐVÉT Intézményi Érdekegyeztető Tanácsának,

- az NEFMI Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsának,

- több megyei munkaügyi tanácsnak,

- a Leonardo da Vinci program magyarországi Koordinációs Bizottságának,

- a Nemzeti Szakképzési Intézet Igazgató Tanácsának,

- a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.

Szavazás

Önnek hogy tetszik az új weboldalunk?

Összes szavazat: 248

Hírek

Módosították a 371/2011 (XII.31.) Korm rendeletet

2014.06.01 11:00
A Magyar Közlöny 2012/20. számában jelent meg a 20/2012. (II.22.) Korm rendelet a költségvetési...

Területeinket érintő új jogszabályok

2014.06.01 10:59
Magyar Közlöny 2012/85. szám: - 32/2012. (VII.4.) AB határozat a felsőoktatási hallgatói...

Jogszabályok változásai

2014.06.01 10:59
A Magyar Közlöny 2012/74. számában megjelent: - a 2012. évi LXIX. törvény az adózást érintő...

Jogszabályváltozások a közöktatásban

2014.06.01 10:59
Megjelent a Kormány 106/2012. (VI.1.) rendelete az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának...

Új Kormány rendeletek

2014.06.01 10:58
A 2012. évi 112. Magyar Közlönyben jelentek meg a következők   - a 229/2012. (VIII.28.)...

Új jogszabályok

2014.06.01 10:58
A Magyar Közlöny 99/2012. számában jelentek meg a következők:   - 2012. évi CXXIII. tv....

Egyenlegjavító intézkedés

2014.06.01 10:57
Megjelent a kormány 1457/2012.(X.19.) Korm. határozata a 2013. évi költségvetés egyenlegét javító...

Újabb jogszabályi változások

2014.06.01 10:57
A 2012/114. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 240/2012.(VIII. 30.) Korm. rendelet a gyakorlati...

A leginkább rászorulók álmai valósulhatnak meg

2014.06.01 10:56
Öt, az ország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben lévő iskolában idén, az Erzsébet-utalvány...

Megjelent a 2012. évi CLXXXVIII. törvény

2014.06.01 10:54
A Magyar Közlöny 2012/164. számában megjelent a 2012. évi CLXXXVIII. törvéy a köznevelési feladatot...