Impresszum

 

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete 1987. november 20-án alakult, akkor még a MEDOSZ Szövetség teljes jogú tagszakszervezeteként. Az akkor kialakult önállóságunk miatt kereshettünk olyan szakszervezeteket, amelyek érdekeltségi köre hasonló volt.

E munka eredményeként alakult meg 1989. szeptember 20-án az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, amelynek alapító tagja lett az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete.

 

Az 1991. februári ÉSZT „Szakaszervezeti Hírekben írtuk a következőt:

„Mi a józan mértékletességet, a tevékenységünk töretlen ívét tartjuk a legfontosabbnak, már csak azért is, mert olyan réteg érdekérvényesítését vállaltuk magunkra, akiknek a napi kiegyensúlyozott megélhetésükön túl, alapvetően hosszú távú érdekei a meghatározóak. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseli az agrárágazatban dolgozó kutatókat is, ezért talán nem sántít az a hasonlat, hogy tagságunk a „diófa ültetők” táborába tartozik, akik nem a konjunkturális hatásokat kell, hogy figyeljék, hanem a rendszerbe foglalt, megalapozott koncepciókat támogatják.

 

Természetesen az élet a napi döntések sorozatából áll és helyzetünkből adódóan ebben is részt kell vennünk, de a munka során mindig arra törekszünk, hogy olyan döntéseket támogassanak, amelyek bármennyire „taktikaiaknak számíthatnak”, és nem mondjanak ellent a hosszú távú érdekeknek, azokhoz lehetőleg harmonikusan igazodjanak. Meggyőződésünk miatt a sűrű és nagy ívű kitérők, az úgynevezett varga-betűk, nem vezetnek sehová, csak elterelik a fő kérdésekről a figyelmet és még az a veszély is fennáll, hogy végül eltévedünk.”

 

Magunk részéről kezdetektől arra törekedtünk, hogy egységbe forrasszuk – fenntartótól függetlenül – az agrároktatás és kutatás teljes vertikumát. Ez nem volt konfliktustól mentes, mert igen sok szervezeti és fenntartói változás volt területeinken, amely a mai napig is tart.

 

Meggyőződésünk – ebben láthatóan növekedik a szövetségeseink száma -, mégis arra kell törekedni, hogy a „szakma” jobban összefogjon, mert a mai kihívások jelentősek, de a jövőben a szellemi háttér hiánya miatt – mivel ezt ma egyre kevésbé támogatják – nehezen lesznek kezelhetőek.

 

Arra törekszünk, hogy a mindenkori kihívásoknak meg tudjuk felelni, ezért négy tagozatot működtetünk:

- Felsőoktatási Tagozat,

- Középfokú Oktatási Tagozat,

- Kutatási Tagozat,

- (Középfokú) Vezetői Tagozat.

 

A tagozatok – egymásra figyelve – önállóan működnek. Ez érthető, mert a szabályozás nem arról szól, hogy mindenkor figyelemmel lenne a környezetére, miközben mi arra törekedünk, hogy a természetes szövetségesek ismerjék egymás törekvéseit, egymásrautaltságukat, a kontinuitás elkerülhetetlenségét.

Folyamatosan várjuk véleményeiket, javaslataikat, kérdéseiket.

 

Az AOKDSZ tagok az ÉSZT szolgáltatásait is igénybe vehetik.

 

Résztulajdonú üdülőket Bükkszéken egész évben üzemeltetjük.

 

Együttműködési megállapodásunk van:

- az VM Képzési és Szaktanácsadási Intézettel,

- a Magyar Tangazdaságok és Tanüzemek Szövetségével,

- a MAE Oktatási és Közművelődési Szakosztályával,

- a Magyar Agrártudományi Egyesülettel.

 

Tagjai vagyunk:

- a Magyar Tudományos Akadémia Érdekegyeztető Tanácsának,

- a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanácsnak,

- a FŐVÉT Intézményi Érdekegyeztető Tanácsának,

- az NEFMI Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsának,

- több megyei munkaügyi tanácsnak,

- a Leonardo da Vinci program magyarországi Koordinációs Bizottságának,

- a Nemzeti Szakképzési Intézet Igazgató Tanácsának,

- a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.

Szavazás

Önnek hogy tetszik az új weboldalunk?

Összes szavazat: 248

Hírek

Összeállítás az évvégi jogszabálydönpingről

2014.06.01 10:50
- 44/2012. (XI.30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény...

Megváltozott a felvételi eljárás

2014.06.01 10:49
A kormány 47/2013.(II.20.) rendeletével módosította a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló...

Pályázat ökoiskolai cím elnyerésére

2014.06.01 10:49
Cím: Ökoiskola és Örökös Ökoiskola Cím elnyerése Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő...

Kedvezményes osztálykirádulás

2014.06.01 10:49
Cím: Támogatás kedvezményes osztálykirándulás/erdei iskola szervezésére Kiíró: SZÉP-KÖR...

Tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás

2014.06.01 10:48
A 2013/34. számú Magyar Közönyben megjelent a 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé...

Új jogszabályok

2014.06.01 10:48
Megjelent az új Polgári Törvénykönyv /2013. évi V. törvény/ (Magyar Közlöny 2013/31....

Tanári továbbképzés

2014.06.01 10:47
Cím: Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai Kiíró: Európa Tanács, Tempus...

Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek változtak

2014.06.01 10:47
73/2013. (III.8.) Korm. rendelet az egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól....

Szakmai továbbképzés

2014.06.01 10:46
Cím: Egész életen át tartó tanulás program - Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak -...

Módosult a kerettantervek kiadásának rendje

2014.06.01 10:45
A 23/2013.(III.29.) EMMI rendelet módosítja a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről...