Impresszum

 

Az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete 1987. november 20-án alakult, akkor még a MEDOSZ Szövetség teljes jogú tagszakszervezeteként. Az akkor kialakult önállóságunk miatt kereshettünk olyan szakszervezeteket, amelyek érdekeltségi köre hasonló volt.

E munka eredményeként alakult meg 1989. szeptember 20-án az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, amelynek alapító tagja lett az Agrároktatási és Kutatási Dolgozók Szakszervezete.

 

Az 1991. februári ÉSZT „Szakaszervezeti Hírekben írtuk a következőt:

„Mi a józan mértékletességet, a tevékenységünk töretlen ívét tartjuk a legfontosabbnak, már csak azért is, mert olyan réteg érdekérvényesítését vállaltuk magunkra, akiknek a napi kiegyensúlyozott megélhetésükön túl, alapvetően hosszú távú érdekei a meghatározóak. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés képviseli az agrárágazatban dolgozó kutatókat is, ezért talán nem sántít az a hasonlat, hogy tagságunk a „diófa ültetők” táborába tartozik, akik nem a konjunkturális hatásokat kell, hogy figyeljék, hanem a rendszerbe foglalt, megalapozott koncepciókat támogatják.

 

Természetesen az élet a napi döntések sorozatából áll és helyzetünkből adódóan ebben is részt kell vennünk, de a munka során mindig arra törekszünk, hogy olyan döntéseket támogassanak, amelyek bármennyire „taktikaiaknak számíthatnak”, és nem mondjanak ellent a hosszú távú érdekeknek, azokhoz lehetőleg harmonikusan igazodjanak. Meggyőződésünk miatt a sűrű és nagy ívű kitérők, az úgynevezett varga-betűk, nem vezetnek sehová, csak elterelik a fő kérdésekről a figyelmet és még az a veszély is fennáll, hogy végül eltévedünk.”

 

Magunk részéről kezdetektől arra törekedtünk, hogy egységbe forrasszuk – fenntartótól függetlenül – az agrároktatás és kutatás teljes vertikumát. Ez nem volt konfliktustól mentes, mert igen sok szervezeti és fenntartói változás volt területeinken, amely a mai napig is tart.

 

Meggyőződésünk – ebben láthatóan növekedik a szövetségeseink száma -, mégis arra kell törekedni, hogy a „szakma” jobban összefogjon, mert a mai kihívások jelentősek, de a jövőben a szellemi háttér hiánya miatt – mivel ezt ma egyre kevésbé támogatják – nehezen lesznek kezelhetőek.

 

Arra törekszünk, hogy a mindenkori kihívásoknak meg tudjuk felelni, ezért négy tagozatot működtetünk:

- Felsőoktatási Tagozat,

- Középfokú Oktatási Tagozat,

- Kutatási Tagozat,

- (Középfokú) Vezetői Tagozat.

 

A tagozatok – egymásra figyelve – önállóan működnek. Ez érthető, mert a szabályozás nem arról szól, hogy mindenkor figyelemmel lenne a környezetére, miközben mi arra törekedünk, hogy a természetes szövetségesek ismerjék egymás törekvéseit, egymásrautaltságukat, a kontinuitás elkerülhetetlenségét.

Folyamatosan várjuk véleményeiket, javaslataikat, kérdéseiket.

 

Az AOKDSZ tagok az ÉSZT szolgáltatásait is igénybe vehetik.

 

Résztulajdonú üdülőket Bükkszéken egész évben üzemeltetjük.

 

Együttműködési megállapodásunk van:

- az VM Képzési és Szaktanácsadási Intézettel,

- a Magyar Tangazdaságok és Tanüzemek Szövetségével,

- a MAE Oktatási és Közművelődési Szakosztályával,

- a Magyar Agrártudományi Egyesülettel.

 

Tagjai vagyunk:

- a Magyar Tudományos Akadémia Érdekegyeztető Tanácsának,

- a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Érdekegyeztető Tanácsnak,

- a FŐVÉT Intézményi Érdekegyeztető Tanácsának,

- az NEFMI Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanácsának,

- több megyei munkaügyi tanácsnak,

- a Leonardo da Vinci program magyarországi Koordinációs Bizottságának,

- a Nemzeti Szakképzési Intézet Igazgató Tanácsának,

- a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének.

Szavazás

Önnek hogy tetszik az új weboldalunk?

Összes szavazat: 247

Hírek

Alaptörvény módosítása

2014.06.01 10:45
Az Alaptörvény negyedik módosítása megtalálható a Magyar Közlöny 2013/49. számában 

Egyes köznevelési rendeletek módosultak

2014.06.01 10:45
A Magyar Közlöny !8/2013. számában megjelent a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelete az egyes...

Rendelet a szakképzési kerettantervekről

2014.06.01 10:44
A Magyar Közlöny 2013/58. számában jelent meg a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet a szakképzési...

Agrár tárgyú törvények módosultak

2014.06.01 10:44
A 2013. évi XXXV. törvény az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról szól. E törvény 13 agrár...

Alaptörvény

2014.06.01 10:44
Megjelent a Magyarország Alaptörvénye egységes szerkezetben (Magyar Közlöny 2013/55. szám) 

Újra változott a nemzeti köznevelésről szóló törvény

2014.06.01 10:43
A 2013. évi LV. törvény módosítja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt (Magyar...

Sikeresen befejeződtek a mezőgazdasági és erdészeti SZKTV-k

2014.06.01 10:43
A 2013. évi SZKTV-k befejeződtek. A rendezőiskolák nagy érdeklődés mellett, sikeresen rendezték...

Változott a KRESZ

2014.06.01 10:43
A 2013/71. Magyar Közlönyben tették közzé a 129/2013. (IV.30.) Korm. rendeletet a közúti közlekedés...

Rendelet az Oktatási Hivatalról

2014.06.01 10:43
A 2013/70. Magyar Közlönyben jelent meg a 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási...

Pedagógusnapi gondolatok

2014.06.01 10:42
Június első hétvégéjén ünnepeljük a Pedagógus Napot. Ezen a napon köszöntik a pedagógusokat, s a...